KOHDERYHMÄT

Musiikkiterapia soveltuu kaikille musiikista kiinnostuneille ihmisille. Musiikilliset taidot eivät ole välttämättömiä. Laaja-alaisena musiikkiterapeuttina palvelen kaiken ikäisiä.

Musiikkiterapiaan hakeutumisen syynä voivat olla esimerkiksi eriasteiset kehitysvammat, oppimisvaikeudet, masentuneisuus, muistisairaudet, psyykkiset häiriöt, käytöshäiriöt ja muu kuntouttamisen tai hoidon tarve.

Musiikkiterapiaan pääsee yleensä lääkärin lähetteellä niin julkisen kuin yksityisenkin terveydenhuollon kautta tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin.

Sonettalla on palveluntuottajan sopimus KELA:n kanssa kuntoutuspskoterapiana annettavasta musiikkiterapiasta, jota KELA myöntää 16- 25- vuotiaille.

Musiikkiterapiaa voi toteuttaa niin yksilö- kuin ryhmämuotoisenakin.