top of page

KOHDERYHMÄT

Musiikkiterapia soveltuu kaikille musiikista kiinnostuneille ihmisille. Musiikilliset taidot eivät ole välttämättömiä.

 

Laaja-alaisena musiikkiterapeuttina palvelen kaiken ikäisiä ja kokemusta on lapsista, nuorista ja aikuisista.

Musiikkiterapiaan hakeutumisen syynä voivat olla esimerkiksi eriasteiset kehitysvammat, oppimisvaikeudet, masentuneisuus, muistisairaudet, psyykkiset häiriöt, käytöshäiriöt ja muu kuntouttamisen tai hoidon tarve.

Musiikkiterapiaan pääsee yleensä lääkärin lähetteellä niin julkisen kuin yksityisenkin terveydenhuollon kautta, tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin.

Musiikkiterapiaa voi toteuttaa niin yksilö- kuin ryhmämuotoisenakin.

Kommunikaatiokeinoina puheen ja musiikin lisäksi kuvia ja tukiviittomia.

Kielitaito suomi, englanti ja ruotsi.

bottom of page